Cümlenin Ögeleri Test 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem diğerlerinden farklı bir söz grubundan oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hazzın doruklarıydı onun istediği şey.
Soru Açıklaması
Hazzın dorukları, isim tamlaması grubu iken geriye kalan şıklarda yüklem, sıfat tamlaması grubundan oluşmaktadır.
2.
“Ahmet Mithat Efendi’nin anlatım tekniğinde dikkati çeken ‘araya girmeler’ Alman edebiyat bilimine aşinalığı olanlara ‘romantik ironiyi’ çağrıştırıyor.”
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Zarf tümleci
Soru Açıklaması
A. Mithat Efendi’nin anlatım tekniğinde dikkati çeken ‘araya girmeler’ > özne
Alman edebiyatına aşinalığı olanlara > dolaylı tümleç
‘romantik ironiyi’ > belirtili nesne
çağrıştırıyor > yüklem
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem kullanılmıştır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
Bağlı bir cümledir. “okudum” ve “değiştim” yüklemdir.
4.
“Aliye, rakik gözlü, enli, omuzlu, Yemen’den Kafkas’a, Kafkas’tan Suriye’ye geçmiş ve kaybolmuş kahraman fakat isimsiz ve talihsiz bir yüzbaşı ile dal gibi narin, zavallı ve hassa Fatihli verem kadının çocuğu idi.”
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özne - yüklem
Soru Açıklaması
Aliye > özne
Tamlamalar ayrılmaz ve “rakik gözlü, enli, omuzlu, Yemen’den Kafkas’a, Kafkas’tan Suriye’ye geçmiş ve kaybolmuş kahraman fakat isimsiz ve talihsiz bir yüzbaşı ile dal gibi narin, zavallı ve hassa Fatihli verem kadının çocuğu idi” kısmı belirtili isim tamlaması olduğu için hepsini bir alıp yüklem diyoruz.
5.
Aşağıdakilerden hangisinde zarf tümleci yoktur?
Doğru Cevap: "C" Diline sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdurlar.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde ögelerden biri cümle hâlindedir?
Doğru Cevap: "A" Sanat bir düşüncenin ifadesidir, der.
Soru Açıklaması
“der” > yüklem
Ne “der”? “Sanat bir düşüncenin ifadesidir.” > nesne.
Nesne kendi içinde bir cümledir: “bir düşüncenin ifadesidir” >yüklem, “sanat” > özne
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı diğerlerinden azdır?
Doğru Cevap: "A" Latife Tekin, modern Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir.
Soru Açıklaması
İki ögeden oluşmuştur.

Latife Tekin: özne

modern Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir: yüklem
8.
II. Mahmut döneminde başlayan Batılılaşmanın müzikteki izdüşümünden bir dönemi yazıyor Ercüment Cengiz.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Belirtili nesne - yüklem - özne
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler doğru ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yakup Kadri, / "Yaban" romanında / köylü - aydın çatışmasının en çarpıcı örneklerinden birini / ortaya koymuştur.
Soru Açıklaması
Yakup Kadri, / “Yaban” romanında / köylü – aydın çatışmasının en çarpıcı örneklerinden birini / ortaya koymuştur.
10.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “dolaylı tümleç – belirtili nesne – özne – yüklem” şeklindedir?
Doğru Cevap: "B" Eski evimizde odaların rengini annem seçerdi.
Soru Açıklaması
Eski evimizde odaların rengini annem seçerdi.

eski evimizde: dolaylı tümleç

odaların rengini: belirtili nesne

annem: özne

seçerdi: yüklem
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.