Ek Fiil Test 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ortaç, ek fiil almıştır?
Doğru Cevap: "A" Sana bunları anlatansa bu çocuk, inanmamalısın.
Soru Açıklaması
2.
Türkçede ek fiiller, fiillere gelerek onları birleşik zamanlı/çekimli yaparlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kullanımın dışında bir örnek söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" Kongre ile ilgili tüm bilgilere buradan varılmıştır.
Soru Açıklaması
-dır bildirme eki birleşik çekimli/zamanlı yapamaz.
3.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.

Soru Açıklaması
Cihana bir daha gelmek hayal edilse ifadesinde yer alan -se eki sadece şart kipidir.
4.
Türkçede isim soylu sözcükler, ek fiil alarak yüklem görevi kazanırlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil alarak yüklem olan sözcüğün türü farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Ona bunları söyleyen tamamen senmişsin.
Soru Açıklaması
“Sen” sözcüğü ek fiil alarak yüklem almıştır. “Sen” sözcüğü, sözcük türü olarak zamirdir.
5.
Bildirme eki (-dır), fiillere getirildiğinde kesinlik ya da ihtimal anlamı katmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme eki, diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
Doğru Cevap: "E" Ders bitmiştir, çıkabilirsiniz.
Soru Açıklaması
“Ders bitmiştir, çıkabilirsiniz.” ifadesinde kesinlik anlamı varken diğer şıklarda ihtimal anlamı söz konusudur.
6.
Ek fiilin üçüncü tekil şahsı, kimi zaman düşmeye uğrayabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek olabilecek bir kullanım bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yok öte alemde de kurtulmaya bir yer!
Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın

Soru Açıklaması
7.
(I) Okuduğum kitapların hangisindeyse bu sözler, onları aramıştım saatlerce. (II) Aslında aradığım basitçe anılardı. (III) Geçmişi unutamamıştım ve bunların olacağını hiçbir zaman tahmin edememiştim. (IV) Sanırım büyük izler kaldı içimde, hiçbir gün anımsamak istemeyeceğim izler kaldı. (V) Ancak geçip gidiyor işte ömür, kim nereden bilebilirdi ki bunların olacağını?

Ek eylem, bu cümlelerin hangilerinde farklı türde sözcüklere getirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
8.
Şu son günlerde neler yaptığımı bilmiyorum. Aklımdan neler geçiyor, neler istiyorum? Belki de içimde basit bir kuşum ben. Özgürlüğü isteyen bir ruhum vardır her zaman. Peki beni böylesine yoran kimdir? Nedir beni böylesine üzen? Anımsıyorum. Geçmişte yaşanmış her şey bir hüzünmüş. Bundan ötürü üzülmüşüm.

Bu parçada kaç tane ek fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
“Kuş+um”, “var+dır”, “kim+dir”, “ne+dir”, “hüzün+müş”
9.
İsim soylu sözcükler, ek fiil alarak yüklem görevi kazanabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilimsi, ek fiil alarak yüklem olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Belki de bu, o soğuk bardaktan son bir yudum alışıydı.
Soru Açıklaması
10.
I) Kim arar seni benden başka?

II) Ellerinden kaçırdıkları fırsat neymiş?

III) Biz, buralarda oldukça huzurluyuz.

IV) Her şeyi zorla yaptıran sensin.

V) Bir daha aramayacakmış beni.


Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek eylemin geniş zamanı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
Huzurlu+um, sen+sin sözcükleri isim soylu sözcüklerdir ve ek fiil aldıkları için yüklem olmuştur. Ek eylemin geniz zaman çekimlerine sahiplerdir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.