Fiilimsiler Test 2
1.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ramazan ayında mani söyleyenler ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
2.
Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olmazlar, ek eylem alarak yüklem olurlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "A" Kardeşimin düşündüğü tek şey geleceğiydi.
Soru Açıklaması
3.
İsim-fiil ekleri eklendiği bir sözcüğü sıfat yapabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralı örnekleyen bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "E" Yapma çiçeklerle geldi yine karşıma.
Soru Açıklaması
4.
Nihayet sabrım (I) tükenince, gençlik yıllarımdan (II) kalma bilgilerimi bir araya (III) getirip başımızdan (IV) geçen maceraları Latince (V) anlatmaya kalkıştım.

Numaralandırılmış altı çizili sözcüklerden hangileri zarf-fiildir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Sanki karanlık Fortuna Sokağı’na değil de önü sıra uzanan ve kendinden başka kimselerin görmediği, göremediği yemyeşil kırlara, masmavi denizlere sapsarı tarlalara bakarcasına tatlı bir tebessüm yayılmıştı suratına.

Hangisinde altı çizili sözcükle özdeş görevde bir ek almış sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" Kıyamet kopmadıkça ben sana ait olacağım.
Soru Açıklaması
6.
Asla şiddete başvurmak istemeyen biri olarak sizden beklediğim, bu durumda, diğer bütün zamanlarda olduğundan daha büyük pasif bir itaat göstermeniz.

Yukarıdaki cümlede fiilimsi eki alan kaç sözcük vardır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
7.
“-ken” eki aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi oluşturmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Bu kadar çirkinken beni kabul etmeni beklemiyordum.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil yoktur?
Doğru Cevap: "D" Gelecek sezon, Galatasaray’da oynuyorum.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem sıfat-fiil hem isim-fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Okuduğum kitapları paylaşmayı severim.
Soru Açıklaması
10.
Fiilimsi eklerinden önce çekim ekleri kullanılmaz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "B" Gelirken biraz abur cubur getirmesini söyle.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.