Cümle Türleri Test 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangileri sıralı, bağımlı bir cümledir?
Doğru Cevap: "B" Fenerbahçe, ülkemizin güzide takımlarından biridir; ezeli rekabetin bir parçasıdır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Düşüncelerimi hiçbir zaman resimlere aktaramadım ben.
Soru Açıklaması
3.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kupasını almasını biz de istiyoruz elbette.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Olumlu– devrik – birleşik – fiil
Soru Açıklaması
4.
Sanat içinde taşıdığı aykırı düşüncelerle, karşıt konumu ile insanları, içinde bulundukları durumları, sahip oldukları düşünceleri, yaşama biçimlerini, dünya görüşlerini ve ideolojik yaklaşımlarını irdeler, sorgular; dinamik yapısıyla, değişime olan yatkınlığı ile toplumlara gelişmeye giden yolları açar.

Bu cümleyle ilgili,

I) Kurallı, basit bir fiil cümlesidir.
II) Yapısına göre sıralıdır.
III) Girişik birleşik bir fiil cümlesidir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Edebi eser; okuyucu, yazar ve toplum üçgeninde dikkate şayan bir veri nesnesidir. Böylesine çok yönlü sanat eserini incelemeye yardım edecek disiplinlerden ve kuramlardan haberdar olmak gereklidir. Her eserin kökeninde üretme, yeni bir oluşum meydana getirme motivasyonu yattığından, sunulan eserde psikoloji faktörü vardır. İlki eserin somutlaşması öncesinde yaşanan zihnî plana yöneliktir; ikinci boyut, eserin kendisinde temalar, duygular, düşünceler, olay örgüsü ve kahramanlarla cisimleşen psikolojidir. Eserin okuyucuda meydana getirdiği psikoloji ise bir diğer tarafı teşkil eder. Tüm bunları anlayıp incelemede edebiyata en çok fayda sağlayacak olan dal psikanalizdir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bağlı cümle
Soru Açıklaması
6.
I) Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte dünya enerji tüketim ihtiyacı hızla artmaktadır. II) Buna bağlı olarak enerji ihtiyacını karşılamak üzere farklı enerji üretim yöntemleri uygulanmaktadır. III) Enerji üretimi konvansiyonel ve yenilikçi yöntemler ile yapılabilmektedir. IV) Her ne kadar yenilikçi ve yenilenebilir enerji üretim yöntemleri ön plana çıkarılmaya çalışılsa da konvansiyonel yöntemlerden olan fosil yakıtlardan enerji üretimi hala dünya enerji üretiminin önemli bir kısmını karşılamaktadır. V) Kömür, organik kökenli fosil bir yakıt olarak ısınma amaçlı ve enerji üretiminde en çok kullanılan kaynaklardan birisidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?
Doğru Cevap: "B" Mecnun, rüyasından ne uyanabildi ne de rüyada kalabildi.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki dizelerin hangisi eksiltili cümleye örnektir?
Doğru Cevap: "D" Halkının hilkati her semtini bir cennet eden
Karşı sahilde karanlıkta kalan her tepeden

Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümleler yapıca ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "E" Bir daha şarkı söyleyemeyecek ve her şey burada bitecek.
Soru Açıklaması
10.
Tarihimizde önemli bir konuma sahip olan Kurtuluş Savaşı dönemin bazı edebî ürünlerine yansımış ve sonrasında da kimi eserlerin bizzat konusunu ya da zaman öğesini teşkil etmiştir.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yapısına göre birleşik bir cümledir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.