Zamirler Test 1
1.
I) Ben artık insanların hiçbirini anlayamıyorum. II) Kimse kimseyi dinlemiyor. III) Bizler bu duruma aslında “-miş gibi yapmak” diyoruz. IV) Oysa karşındakini dinlemek, aslında bir çeşit saygı duymak. V) Bunun farkında değil ülkemizin güzide insanları.

Bu parçadaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
2.
Yapım eki alan zamirler, zamir olmaktan çıkıp isim, sıfat, fiil gibi türlerde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
Doğru Cevap: "E" İnsanların bazıları oldukça sinir bozucu tipler.
Soru Açıklaması
3.
İki elim gitmez oldu yüzümden
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden,
Kusurumu gördüm kendi özümden.
Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

Yukarıda verilen parçada kaç tane ek hâlinde zamir bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa sözcüğün türü değişmez?
Doğru Cevap: "A" Bu, benim sana son sözlerim olacaktı.
Soru Açıklaması
5.
I) Kahve, ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı söndü. II) İçeriye göz attım, sekiz kişi ya var ya yoktu. III) Küçük kapağının içinden alevler atarak yanan sac sobanın sağ tarafının neredeyse kıpkırmızı kızaracağını biliyor, bekliyordum. IV) Yanımda tavla oynayanlar vardı. V) Bir zaman onlara daldım ve ara sıra camı silerek alnımı camlara yapıştırıp dışarıyı seyrettim.

Bu parçada yer alan cümlelerin hangisinde ek hâlinde zamir ile kelime hâlinde zamir kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın ya da kavramın neye ait olduğunu belirten bir ek kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gözlerin diyorum, evliyaların değneği.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri isim tamlamasının tamlananı durumundadır?
Doğru Cevap: "E" Adamın kendisi demiyor mu “İstemiyorum.” diye?
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Benden ne istiyor senin şu arkadaşın?
Soru Açıklaması
9.
Onu yırtıp attığın günü hatırlıyor musun?
Kimlerdi zihninden geçenler, seni unutanlar söyle!
Dostlarından vazgeçmene değdi mi hiç?
Birilerinin uğruna dostlarını kaybetmene değdi mi?

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Dönüşlülük zamiri
Soru Açıklaması
10.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, yerini tuttuğu isimle birlikte kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Sen bana mektuplarını gönder, ben onları harf harf zihnime kazırım.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.