Sıfatlar Test 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
Doğru Cevap: "A" Ölüm, bazı insanlar için korkunç bir sondur.
Soru Açıklaması
2.
Ne Godiva geçer yoldan ne bir kimse kör olur.

Yukarıdaki cümlede geçen sıfatın türce özdeşi hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "A" Bir an durup kapında dinlesen keşke.
Soru Açıklaması
3.
Türkçede “-den , -dan” ekleri bazen eklendiği sözcüğü niteleme sıfatı yapar.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "E" Cahillerin her şeyi bilmesi sıradan bir olaydır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bazı insanlar, bazen insanlar.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hangi adamdı seni senden alan?
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle?
Soru Açıklaması
7.
“Böyle” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Böyle durumları babana danışmalısın.
Soru Açıklaması
8.
Sıfat tamlamalarında ismin üzerine iyelik eklerinden birinin getirilip ad ve sıfatın yer değiştirmesi sonucu tüm tamlamanın sıfat olması durumuna kurallı birleşik sıfat denilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Arabası bozuk adam yoldan geçenlere sinirli sinirli bakıyordu.
Soru Açıklaması
9.
Sıfatlar, birden fazla sözcüğü niteleyebilir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "E" Birçok anne ve baba aynı hatayı yapabilir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?
Doğru Cevap: "B" Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet bu celâl?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.