Noktalama İşaretleri Test 1
1.
(I) Bir tespitte bulanacağım, dedim. (II) Karşımıza çıkacak fırsatın ciddi bir fırsat olması lazım. (III) İlk kaçış denememizin başarılı olması şart. (IV) Zira eğer başarısız olursa, bir daha deneme fırsatı bulamayız. (V) Ve Kaptan Nemo bizi asla affetmez.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
2.
Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklı bir yanlış vardır?
Doğru Cevap: "E" Ayşe Hanımın evi yanıp kül olmuştu.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlamda değişikliğe yol açar?
Doğru Cevap: "B" Buradaki, yeni elbisesini beğenmediğini dile getirdi.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İnsan bütün hayatı boyunca tek şeyi arar: Huzur...
Soru Açıklaması
5.
( ) Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda( ) Ziraatçı sayar( )

( ) Yulaf, pancar, zerzevat, tütün( )

Yay ayraç ile gösterilen yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" (—), (?), (:), (—), (...)
Soru Açıklaması
6.
Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır?
Doğru Cevap: "D" Türkçe'nin kendine has dil özellikleri vardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" T.B.B.M. yeni yasayı onayladı.
Soru Açıklaması
8.
Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için hangi noktalama işareti kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Noktalı virgül
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı gereksizdir?
Doğru Cevap: "A" Eğer onu seviyorsa, gidip konuşsun.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Sınava sayılı günler kaldı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.