İsimler Test 3
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “basit, türemiş, birleşik isim” birlikte kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ünlü sanatçı, ülkesinin elmalarına dünya nimeti diyordu.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den, -dan” hâl eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Dün gece sıradan bir hayatımın olduğunu anladım.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "E" Mekânıdır gerçek erin

Hak yoluna verir serin

Benli Ali şehitlerin

Cennet bağının durağıdır

Soru Açıklaması
4.
Memet,
ben dilimden, türkülerimden,
tuzumdan, ekmeğimden uzakta,
anana hasret, sana hasret,
yoldaşlarıma, halkıma hasret öleceğim,
ama sürgünde değil,
gurbet ellerde değil,

öleceğim rüyalarımın memleketinde,
beyaz şehrinde en güzel günlerimin.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Belirtisiz isim tamlaması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde tırnak içine alınan sözcüğün kökü isimdir?
Doğru Cevap: "B" "Bekleme" salonu hınca hınç doluydu.
Soru Açıklaması
6.
Göllerinde kuğuları yüzüşür,

Meşesinde sığırları böğrüşür,

Güzelleri şarkı söyler, çığrışır;

Dilleri var, bizim dile benzemez.


Yukarıdaki dizelerde kaç adet isim vardır?
Doğru Cevap: "E" 8
Soru Açıklaması
7.
Ahmed Arif, 21 Haziran 1927’de (I) Diyarbakır’da doğdu. Toplumcu çizgide eserler verdi. Leyla Erbil’e olan aşkıyla hep gündemde olmuştur. Tek eseri olan “Hasretinden Prangalar Eskittim” baya sevilmiştir. Günümüzün sosyal (II) medyasında baya popüler bir şairdir. Şiirlerinden (III) dizeler paylaşılmaktadır. Birçok şiiri bestelenmiştir. (IV) Anadolu insanı işlemiştir. Nâzım Hikmet’in (V) etkisindedir. 2 Haziran 1991 Ankara’da evinde bir kriz sonucu hayata gözlerini yummuştur.
Bu parçadaki altı çizili isimler yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
8.
Belirtili isim tamlamalarında tamlayan düşebilir. Bu tarz tamlamalara “tamlayanı düşmüş isim tamlaması” denilir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
Doğru Cevap: "D" Dün gece, evine hırsız girmiş.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki tırnak içine alınan sözcüklerden hangisi “tekil, soyut ve yalın” bir isimdir?
Doğru Cevap: "C" "Hayalim", her zaman suya düşmeye mecbur gibi.
Soru Açıklaması
10.
(I) Hayatın her alanında gönüllü olmalısınız. (II) Gönüllü olan kişi göze çarpar. (III) Özel bir ilgi görür. (IV) Hepsinden önemlisi, gönüllü kişi özel bir yeteneği ve hırsının olduğunu gösterme imkânı elde etmiş olur. (V)Her ne olursa olsun özel görevler için gönüllü olun.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" III. cümlede türemiş birden fazla isim vardır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.