İsimler Test 2
1.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması yoktur?
Doğru Cevap: "D" Âşık öldü deyu salâ verirler
Ölen hayvân durur âşıklar ölmez

Soru Açıklaması
2.
Her yoldan gelir geçerler,

Aktan karayı seçerler,

Ağalar beyler içerler,

Kahve de kara değil mi?


Yukarıdaki dizelerde kaç adet isim vardır?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
3.
I. Baygın gözlerinin rengi beni benden almaya devam ediyor.

II. Arkadaşımın kardeşi de aynı rahatsızlıktan muzdaripmiş.

III. Komşunun küstah tavuğu yine bizim bahçeye girmiş.

IV. Diş ağrılarının tedavisi çok uzun sürecek gibi duruyor.

V. Görme yetisinin azlığı nedeniyle dünyadan tam anlamıyla zevk almıyordu.


Numaralanmış cümlelerin hangisinde, arasına sıfat girmiş belirtili ad takımı vardır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içine alınan sözcük topluluk adı değildir?
Doğru Cevap: "D" "Ordu", işgale direnen vatan evlatlarıyla bilinen bir ilimizdir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eklerinin tamamı vardır?
Doğru Cevap: "B" Diyarbakır’ı haritada hemen bulana şirketten dev indirim var.
Soru Açıklaması
6.
Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni Karagöz’e götürüyordu. Üsküdar Çarşısı’nda büyük bir kahvede oynarlardı. Kız erkek, alay alay çocuk hatta büyükler; kahvenin bahçesine dolarlardı. Sinekli Bakkal’daki “Kız Tevfik” bu akşamların bende bıraktığı intibadan bir hayli şey almıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "B" Birden fazla zincirleme isim tamlaması
Soru Açıklaması
7.
Bizim ilin koyunları kuzular

Derdim artar yaralarım sızılar

Anayı babayı gönül arzular

Kader böyle imiş kime ne deyimBizim ilde lale sümbül top biter

Bülbülün kumrusu firkatli öter

Sılada sevdiğim gözümde tüter

Kader böyle imiş kime ne deyim


Bu dizeler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Birleşik ad vardır.
Soru Açıklaması
8.
Türkçede sözcükler kullanıldıkları yerlere göre tür değişikliğine uğrayabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanlış” sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu konudaki görüşleriniz tahminimce yanlış.
Soru Açıklaması
9.
Tozak, Ankara yakınlarında bir Alevi köyüdür. Çorak bir yerdir. Eğitmen Rıza bu çorak bölgeye gelir, köyün hiç yeşilliği olmadığını görür. Bu köyün yeşil bir alana sahip olması gerektiğini düşünür. Bunun üzerine çalışmalara başlar. Çorak bir araziyi gözüne kestirir. Köylülerle iş birliği yaparak çorak araziye ağaçlar diker. Bağ, bahçe yapar. Bir süre sonra köy, yeşil bir alana kavuşmuştur. Köylüler bağdan faydalanır. Beş yıl sonra köydeki bu bağın devlet hazinesine kurulduğu Mal Müdürlüğünce tespit edilir. Köylüden bu bağ alınmaya çalışılır. Köyün tek yeşil alanı köylüden alınır. Buna sinirlenen köylüler bir gece bağı bozar. Köy tekrar eski çorak hâline geri döner.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Birleşik isim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem topluluk ismi hem de somut ve özel isim vardır?
Doğru Cevap: "A" Çağırın gelsin Tekeli’nin Beyi’ni

İçinizde yoktur ondan yeğini

Ayırın sürüden bin erkeğini

Kırdırın kasaba ha ben gelince

Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.