İsimler Test 1
1.
(I) Metin, çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla oluşturulan anlatma ve anlaşma aracıdır. (II) Cümle, yalnız başına eksiksiz bir anlaşmayı sağladığı zaman, kullanıldığı bağlamda metin değerindedir. (III) Ancak bir cümle ile herhangi bir konuda soruya gerek duyulmadan ve şüpheye yer bırakmadan anlaşma sağlanamaz. (IV) Öyleyse metin, cümlelerden oluşan, daha yerinde bir söyleyişle, cümlelerle örülen bir anlatma ve anlaşma aracıdır. (V) Sesten paragrafa uzanan çizgide, her dil birliği metnin oluşmasına hizmet eder.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" II. cümlede ünlü düşmesine uğramış bir türemiş isim vardır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim, özel anlamlıdır?
Doğru Cevap: "B" Dün akşamki bilgisayarı gördünüz mü?
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız yaşamayı sevenleri kimse üzemez.
Soru Açıklaması
4.
Türkçede kelimeler, kullanıldıkları cümleye göre tür değiştirebilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü isim olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Dün geceki hâlin oldukça güzeldi.
Soru Açıklaması
5.
… Ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya, aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur ha yağdı ha yağacak. İncecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı… Ve yüzüm ömrümün atlası; düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım?

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İkileme isim görevinde kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında sözcüğün türü değişir?
Doğru Cevap: "E" Genç, insanları anlamakta zorluk çekeceğini biliyordu.
Soru Açıklaması
7.
Benden selam olsun Bolu Beyi’ ne

Çıkıp su dağlara yaslanmalıdır.

Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir.Düşman geldi tabur tabur dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı.

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmalıdır.Köroğlu düşer mi yine sanından,

Ayırır çoğunu er meydanından,

Kırat köpüğünden, düşman kanından

Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Sıfatla belirtilmiş isim tamlaması
Soru Açıklaması
8.
Köy tamamen Çakırsaraylı’ya bağlıydı. Fakat yine de tedbirli olmak gerekti. Hoca, onun dediği sözleri ağzını açmadan dinledi ve sonunda da “Peki.” dedi. Ortalık ağardığı zaman artık o kar gibi sarıklı, latalı, sakallı İstanbullu Hoca yoktu. Yerine yün başlıklı, kadı biçimi şalvarına yumuşacık lapçin mes çekmiş, salta giymiş, beli fişeklikli, tığ gibi delikanlı gelmişti.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış birleşik isim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir ad ek alarak soyut anlam kazanmıştır?
Doğru Cevap: "C" İnsanlık, yalnızca dillerde kalmış bir sözcüktür.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "D" Antalya’nın ilçe sayısı gittikçe artmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.