1.
Sıfatlar, normal olarak isimlerden önce gelerek isimleri niteler ya da belirtir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın dışında bir sıfat yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Melih Bey, sizleri görmek istiyormuş.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret bildiren sözcük diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Şunu bahçe duvarının üstündeki yuvaya bırakır mısın?
Soru Açıklaması
3.
Türkçede bazı sıfatlar çekim eki aldıklarında adlaşırlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış bir sıfat yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Her gidenin ardından biz olduk el sallayan.
Soru Açıklaması
4.
Yalnız yaşamanın bir amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir davranış göstermemiştir.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki sıfatlardan hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "B" Niteleme sıfatı
Soru Açıklaması
5.
Sadece isimler değil, zamirler de sıfat alabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek vardır?
Doğru Cevap: "E" Bir şey istesen benden yetecekti oysa.
Soru Açıklaması
6.
“doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Doğru kişilerle arkadaşlık kurmak önemlidir.
Soru Açıklaması
7.
Sıfatlar cümle içinde isim veya zamirleri niteleme ya da belirtme görevi üstlenir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim, sıfatla belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Seninle bir gün buluşacağız uzaklarda.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.