Ses Bilgisi Test 1
1.
Gerileyici ünsüz benzeşmesi olarak da adlandırılan “n-b” çatışmasında dudak ünsüzü olan “b” ile damak ünsüzü olan “n” sessizleri bir araya geldiklerinde “n” ünsüzü, “m” dudak ünsüzüne dönüşür.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma bir örnek bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bildiğin cımbızla çekiyorum lafları ağzından.
Soru Açıklaması
2.
”Yalnızlığın dezavantajlarından birisi vardır ki bilincine varılması ötekiler kadar kolay olmaz. Bu dezavantaj; sürekli evde kalmak yüzünden, dış etkilere karşı çok duyarlılaşan bedenimizin en küçük bir hava akımında bile hasta olmasıdır. Sürekli köşeye çekilmişlik yüzünden ruhsal durumumuz öyle duyarlı olur ki en önemsiz olaylar, sözcükler ve hatta salt tavırlar yüzünden huzursuz olur, hastalanır ya da inciniriz.”

Bu parçada

I. Ünsüz türemesi

II. Ünsüz yumuşaması

III. Ünlü türemesi

ses olaylarından hangileri vardır?

 
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
3.
(I) İran oldukça zengin ve köklü tarihe sahip bir ülkedir. (II) Bu dönemde yıllarca süren Kaçar Hanedanlığı’na son verilmiş ve Pehlevi Hanedanlığı Dönemi başlamıştır. (III) Kazak tugayı içerisinde görevli bir subay olan Rıza Han 1921’de ülke yönetimine el koymuştur. (IV) Rıza Han’a bu gücü kazandıran bir neden, I. Dünya Savaşı ise diğer neden de İngilizlerin Rıza Han’ın arkasında durmuş olmasıdır. (V) Zaten Şahlık Dönemi boyunca bu destek, açık veya örtük şekilde kendini gösterecektir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" IV. cümlede türeme esnasında bir yumuşama gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Türkçede sert ünsüzlerden biriyle biten bazı sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek alsalar dâhi ünsüz yumuşamasına uğramazlar.

Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu sözcüklere örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Tok
Soru Açıklaması
5.
“Güvendiğim dağlara kar falan yağmış değil.

Derinden bir düş kırıklığı benimkisi.

Geçen her gecenin leyle-i Kadr,

Karşılaştığım her kişinin Hızır olmadığını anladığım zaman kırılıyorum.”

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Ünlü Düşmesi
Soru Açıklaması
6.
Türkçede kaynaştırma ünsüzleri, “y, ş, s, n” olarak bilinmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Senin başarına
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ses olayı yoktur
Doğru Cevap: "D" Partide neden güzel müzikler yok acaba?
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türeme esnasında ünlü kaybına uğramış bir sözcük bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yalnızlığın dibine vurduğumu düşünüyorum artık.
Soru Açıklaması
9.
“Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden?

Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?

Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden?

Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.”

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Ünsüz benzeşmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumunun bozulmasının sebebi farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Mavimtrak gözleriyle beni benden aldı.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.